نیروهای حامی نظام سوریه...

نیروهای حامی نظام سوریه...

نیروهای حامی نظام سوریه...
کلیپ روم
لحضات خوشی را برای شما از بازدید سایتمان آرزومندیم

نیروهای حامی نظام سوریه...

تاریخ : جمعه 6 تير 1393 ساعت : 13:1

کلیپ اصابت گلوله به یکی از نیروهای حامی نظام سوریه

 

 
مطالب مرتبط

    تبلیغات

     جایگاه تبلیغات شما